Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Μηχανικός Αυτοκινήτων  

Απόφοιτος Β' κύκλου ΤΕΕ Μηχανικός Αυτοκινήτων.
Προσθήκη λεζάντας